Ventilācijas tīrīšana un dzesēšanas sistēmas, kondicionēšana, siltumsūkņu uzstādīšana

Ventilācijas tīrīšana

Visu veidu ventilācijas sistēmu profesionāli dezinfekcijas un ventilācijas tīrīšanas pakalpojumi. Pieredzējusi, kompetenta komanda un kvalitatīvs tehniskais aprīkojums ļauj mums nevainojami veikt uzticētos pienākumus.

Visu veidu ventilācijas sistēmu profesionāla tīrīšana un dezinfekcija. Pieredzējusi, kompetenta komanda un kvalitatīvs tehniskais aprīkojums ļauj mums nevainojami veikt uzticētos pienākumus.

Lai pilnvērtīgi nodrošinātu  telpas ugunsdrošību, gaisa kvalitāti, samazinātu energopatēriņu un radītu vislabākos gaisa kvalitātes apstākļus, ir nepieciešama regulāra profesionāla ventilācijas sistēmu tīrīšana. Ikvienā telpā ir atrodami dažādi gaisa piesārņotāji: ādas atmirušās šūnas, putekļi, sodrēji un ķīmiski izgarojumi. Lai arī plaši tiek pielietoti dažādi filtri, ar laiku šie piesārņotāji nosēžas un uzkrājas ventilācijas gaisa vados, tāpēc sistemātiski nepieciešama gaisu vadu apsekošana un apkope.

 

Ventilācijas sistēmas, jo sevišķi profesionālās, prasa regulāras pārbaudes, apkopes un tīrīšanas. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238, “Ugunsdrošības noteikumi” 91-94. punktiem, ar 2016. gadu Latvijā mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu veic reizi piecos gados, savukārt ventilācijas sistēmas kuras nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē dēļ netīras ventilācijas.

Ja ventilāciju tīra un apseko regulāri , tad tīrīšanas izmaksas ir zemākās nekā veicot šo profilaksi retāk vai neveicot vispār. Var rasties situācija, ka iztīrīt vairs nav iespējams vai arī tas finansiāli nav izdevīgi: lētāk uzstādīt jaunu gaisa vadu. Turklāt, netīrs gaisa vads ir paaugstināta ugunsbīstamība, kas var rezultēties ne tikai ar jauna gaisa vada izmaksām, bet gan ugunsgrēka radīto zaudējumu segšanu.

Ja ventilāciju tīra un apseko regulāri , tad tīrīšanas izmaksas ir zemākās nekā veicot šo profilaksi retāk vai neveicot vispār. Var rasties situācija, ka iztīrīt vairs nav iespējams vai arī tas finansiāli nav izdevīgi: lētāk uzstādīt jaunu gaisa vadu. Turklāt, netīrs gaisa vads ir paaugstināta ugunsbīstamība, kas var rezultēties ne tikai ar jauna gaisa vada izmaksām, bet gan ugunsgrēka radīto zaudējumu segšanu.

Videoinspekcija

Ar īpašas videoaparatūras palīdzību pārbaudām ventilāciajas sistēmas stāvokli pirms un pēc tīrīšanas

Ventilācijas tīrīšana

Ventilācijas tīrīšanas pakalpojumi ar profesionālu aprīkojumu. Dezinfekcija pēc gaisa vadu iztīrīšanas

Dokumentācija

Nepieciešamo dokumentu sagatavošana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

Profesionāls aprīkojums

Ventilācijas kanālu tīrīšana tiek veikta, izmantojot Somijā ražotas profesionālas iekārtas PRESSOVAC.  Ventilācijas kanālus tīra mehāniskā veidā ar birsti, sarežģītu objektu gadījumā tiek izmantoti arī speciāla ķīmija. Ventilācijas tīrīšanas agregāta birstes konstrukcija nodrošina piekļuvi vietās ar asiem leņķiem, kā arī šaurās vietās. Pie nepieciešamības tiek veikta ventilācijas kanālu dezinfekcija, kas īpaši rekomendējama izglītības un ārstniecības iestādēs, sporta zālēs, pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Ventilācijas sistēmu un gaisa vadu tīrīšana: atbildīgi un kvalitatīvi

Tīrīšanas laikā tiek rūpīgi demontēti un notīrīti pieplūdes/nosūces difuzori, vietās kur nepieciešams izjaukt piekaramos griestus. Darbi tiek veikti tīros cimdos, nepakļaujot griestu plāksnes netīrumiem. Ja gaisa vads atrodas aiz reģipša griestiem, tiek izveidotas nepieciešamā izmēra apkopes lūciņas. Vietās kur tiek demontētas griestu plāksnes, vai veidotas jaunas lūkas, mēbeles un inventārs tiek apsegts ar aizsargplēvi. Pēc mūsu darbiem NAV nepieciešama papildus telpu uzkopšana. Tīrīšanas laikā veicam pieplūdes/ nosūces motoru un gaisa apstrādes iekārtu tīrīšanu no putekļiem/ taukiem, filtru maiņu un apkopes darbus ja būs nepieciešams. Viss gaisa vadu tīrīšanas process tiek dokumentēts pirms un pēc tīrīšanas. Pēc darbu beigšanas klients saņem tīrīšanas un pārbaudes aktu saskaņā ar MK. 238 noteikumiem un video/foto atskaiti USB diskā.

Normatīvie akti, kas attiecas uz ventilācijas sistēmu tīrīšanu un apkopi

90. Mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē.
91. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.
92. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem sastāda aktu.
93. Aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus.
94. Mehāniskās ventilācijas sistēma, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, ir sprādziendrošā izpildījumā, un to aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā. Šādu ventilācijas sistēmu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā.