Ventilācijas sistēmas uzstādīšana vai esošās uzlabošana ir teicama izvēle, bet nevar aizmirst, ka katra ventilācijas sistēma ir regulāri jātīra un jāuzrauga. Pašu spēkiem ne vienmēr to ir iespējams paveikt, tāpēc uzticiet šo darbu mūsu profesionāļiem. Pieredzējusi, kompetenta komanda un kvalitatīvs tehniskais aprīkojums ļauj mums nevainojami veikt uzticētos pienākumus, kas attiecas gan uz ventilācijas sistēmas uzstādīšanu, tīrīšanu un dezinfekciju.

V I D E O

Lai pilnvērtīgi nodrošinātu mājas vai dzīvokļa ugunsdrošību, gaisa kvalitāti, samazinātu energopatēriņu un radītu vislabākos gaisa kvalitātes apstākļus, ir nepieciešama regulāra profesionāla ventilācijas sistēmu tīrīšana. Ikvienā telpā ir atrodami dažādi gaisa piesārņotāji: ādas atmirušās šūnas, putekļi, pelējums, sodrēji un ķīmiski izgarojumi. Lai arī plaši tiek pielietoti dažādi filtri, ar laiku šie piesārņotāji nosēžas un uzkrājas ventilācijas gaisa vados, tāpēc sistemātiski nepieciešama gaisu vadu apsekošana un apkope. Lai ventilācijas sistēma strādātu ar atdevi un neradītu augstas izmaksas, tā ir jāuzrauga un jātīra  ievērojot regularitāti. 

Ventilācijas sistēmas, it sevišķi profesionālās, prasa regulāras pārbaudes, apkopes un tīrīšanu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238, “Ugunsdrošības noteikumi” 91-94. punktiem, ar 2016. gadu Latvijā mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu veic reizi piecos gados, savukārt ventilācijas sistēmas, kuras nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē dēļ netīras ventilācijas. Katram ir iespēja būt atbildīgam par savu īpašumu, lai tas būtu drošs. Un viens no svarīgākajiem soļiem ir regulāra ventilācijas sistēmas pārbaude.

Ja ventilāciju tīra, uzrauga un to apseko regulāri, tad tīrīšanas izmaksas ir zemākās nekā veicot šo profilaksi retāk vai neveicot vispār. Netīra ventilācijas sistēma var radīt ne tikai liekus izdevumus, kas būs jāmaksā, lai segtu rēķinu, bet arī nepamatotas ekspektācijas, ka ventilācijas sistēma uztur telpā tīru gaisu, lai gan notiek tieši pretējais, jo netīra ventilācijas sistēma nevar uzturēt telpā piemērotu mikroklimatu. Var rasties situācija, ka iztīrīt vairs nav iespējams vai arī tas finansiāli nav izdevīgi: lētāk uzstādīt jaunu gaisa vadu. Turklāt, netīrs gaisa vads ir paaugstināta ugunsbīstamība, kas var rezultēties ne tikai ar jauna gaisa vada izmaksām, bet gan ugunsgrēka radīto zaudējumu segšanu. Ne vienmēr ir iespējams saprast, kad ir jātīra ventilācijas sistēma, tāpēc būtu ieteicams pieturēties pie rakstā sniegtajiem norādījumiem attiecībā uz ventilācijas sistēmas tīrīšanas regularitāti. Varat pat veikt atzīmes vai pierakstīt, kad veicat ventilācijas sistēmas apkopi, lai zinātu, kad ir laiks nākamajai apkopei.

Esot zinošiem un informētiem par ventilācijas sistēmas apkopi, varat izdarīt secinājumus, par to, kad Jūsu mājvietas ventilācijas sistēmai ir bijusi pēdējā apkope. Iespējams ir īstais laiks, lai pieteiktu apkopi Jūsu mājas vai dzīvokļa ventilācijas sistemai.

Videoinspekcija

Ar īpašas videoaparatūras palīdzību pārbaudām ventilāciajas sistēmas stāvokli pirms un pēc tīrīšanas. Kas nodrošina to, ka viss ir redzams pat līdz sīkākajam puteklim.

Ventilācijas tīrīšana

Ventilācijas tīrīšanas pakalpojumi ar profesionālu aprīkojumu, ko nav iespējams veikt pašu spēkiem. Dezinfekcija pēc gaisa vadu iztīrīšanas, nodrošinot to, ka pēc ventilācijas tīrīšanas, tā būs gluži, kā jauna.

Dokumentācija ventilācijas tīrīšanai

Nepieciešamo dokumentu sagatavošana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noteikumiem, lai ēkas īpašnieks būtu pilnībā informēts par veiktajiem darbiem:

  • (putekļi) ventilācijas sistēmu tīrīšana;
  • (tauki) ventilācijas sistēmu tīrīšana un apkope;
  • ventilācijas sistēmas video un foto novērtējums;
  • gaisa kanālu sistēmas tīrības un tehniskā stāvokļa novērtēšana.

Profesionāls aprīkojums ventilācijas tīrīšanai

Ventilācijas kanālu tīrīšana tiek veikta, izmantojot Somijā ražotas profesionālas iekārtas PRESSOVAC.  Ventilācijas kanālus tīra mehāniskā veidā ar birsti, sarežģītu objektu gadījumā tiek izmantoti arī speciāla ķīmija. Ventilācijas tīrīšanas agregāta birstes konstrukcija nodrošina piekļuvi vietās ar asiem leņķiem, kā arī šaurās vietās. Pie nepieciešamības tiek veikta ventilācijas kanālu dezinfekcija, kas īpaši rekomendējama izglītības un ārstniecības iestādēs, sporta zālēs, pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Ventilācijas sistēmu un gaisa vadu tīrīšana: atbildīgi un kvalitatīvi

Tīrīšanas laikā tiek rūpīgi demontēti un notīrīti pieplūdes/nosūces difuzori, vietās kur nepieciešams izjaukt piekaramos griestus. Darbi tiek veikti tīros cimdos, nepakļaujot griestu plāksnes netīrumiem. Ja gaisa vads atrodas aiz reģipša griestiem, tiek izveidotas nepieciešamā izmēra apkopes lūciņas. Patieso ventilācijas sistēmas stāvokli var novērtēt tikai tad, kad ventilācijas sistēma ir apskatāma klātienē.

Vietās kur tiek demontētas griestu plāksnes, vai veidotas jaunas lūkas, mēbeles un inventārs tiek apsegts ar aizsargplēvi. Pēc mūsu darbiem NAV nepieciešama papildus telpu uzkopšana. Tīrīšanas laikā veicam pieplūdes/ nosūces motoru un gaisa apstrādes iekārtu tīrīšanu no putekļiem/ taukiem, filtru maiņu un apkopes darbus, ja tādi ir nepieciešami. Viss gaisa vadu tīrīšanas process tiek dokumentēts pirms un pēc tīrīšanas. Pēc darbu beigšanas klients saņem tīrīšanas un pārbaudes aktu saskaņā ar MK. 238 noteikumiem un video/foto atskaiti USB diskā.